Atomio Web s.r.o.

Databázové aplikace

Databázové aplikace jsou určeny pro okruh specifických uživatelů a obvykle plní podpůrnou úlohu ve větším celku. Jedná se o rozsáhlejší projekt postavený na databázi SQL (MySQL, PostgreSQL, FireBird), jehož výstupem je buďto datový blok XML nebo WWW rozhraní.

Využití databáze

Databázovou aplikaci můžete využít, pokud chcete zpřístupnit důležité informace a data uživatelům. Přístup do databáze můžeme realizovat buďto jako WWW rozhraní, XML výstup, výstup pro běžnou aplikaci (Win32) nebo jako přímý přístup do databáze prostřednictvím SQL. Tento přístup můžete zpoplatnit a získat tak prostředky pro další rozšiřování Vašeho obchodu. Nepodceňujte potenciál informací, je to často nejcenější zdroj, který můžete ve Vaší firmě mít.

Atomio Web s.r.o. © 2004-2022