Atomio Web s.r.o.

Jak pracujeme

Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník. Vážíme si lidí, kteří nám svěří svoje představy a sny. My se snažíme tato přání plnit tak, jak je to jen možné a umožnit zákazníkovi realizovat všechny internetové fantazie.

Jak probíhá komunikace se zákazníkem

První schůzka spočívá v nastínění Vašich požadavků a prodiskutování možností. My vypracujeme předběžné návrhy, které schválíte a my na nich dále pracujeme. Během celého procesu můžete podrobně sledovat postup našeho společného projektu. Pokud je to relevantní, můžete provádět vhodné změny a projekt doplňovat. Po dokončení prací je projekt předán k finálnímu schválení. Projekt je do provozu uveden v nejbližším možném termínu.

Co se děje po dokončení projektu

Jakmile je ukončena práce na internetových stránkách, začíná další, neméně důležitá část práce. Stránky jsou upravovány tak, aby reagovaly na nové podněty zákazníka i návštěvníků. Neustále je třeba upravovat obsah tak, aby co možná nejlépe vyhovoval potřebám návštěvníků a aby se zvyšovala jeho prestiž ve vyhledávačích. Faktem je, že dobré internetové stránky dělá především stálá péče.


Atomio Web s.r.o. © 2004-2024