Atomio Web s.r.o.

Internetové stránky pro obec - Obecní Web

Obecní Web jsou internetové stránky, které pro obce navrhli a vytvořili pracovníci projektu Vesnice.net. Jsou určeny obcím, které mají zájem přinést svým občanům, turistům a firmám informace nejen o obci, ale také o jejím okolí, historii a současnosti.

Přehled funkcí
 • Kalendář (události, aktuality, výročí)
 • Texty o obci (o současnosti, o minulosti, o občanské vybavenosti)
 • Samospráva (složení zastupitelstva, komisí a výborů)
 • Osoby (zastupitelé, členové komisí a výborů)
 • Formuláře (dostupné formuláře pro komunikaci s obcí)
 • Povinné informace (informace podle zákona č. 106/1999 Sb.)
 • Dokumenty (vyhlášky, návrhy rozpočtu, zápisy ze zasedání , ...)
 • Zákony (nejdůležitější zákony a předpisy)
 • Jak získat informace (postup a místo, kde lze získat informace)
 • Odkazy (odkazy na státní správu, ministerstva a další)
 • Fotogalerie (fotogalerie obce, fotografie z událostí)
 • Kontakty (kontakty na obce, bankovní spojení a další)
Výhody produktu Obecní Web

Obecní Web má celou řadu výhod, ale nejvíce zajímavá je zřejmě jeho cena. Kompletní internetové stránky pro obecní úřad můžete získat nyní za 1990 Kč ročně. V ceně je nejen samotný systém, ale i prostor na našem serveru a doména 3. řádu.

Atomio Web s.r.o. © 2004-2024