Atomio Web s.r.o.

Informační systémy

Informační systémy slouží obvykle jako cenný informační zdroj pro širokou veřejnost. Mají svá specifika, především obsahují velké množství informací. Tyto informace musí být jednoduše přístupné uživatelům.

Informační systémy v praxi

Realizovali jsme již několik informačních systémů. Statistiky těchto portálů i ohlasy návštěvníků a klientů ukazují, že při vhodném zadání je možno vytvořit profesionální internetový portál plný dostupných informací.

Jako příklad můžeme uvést Informační portál Prostějovska, který je největším informačním serverem svého druhu. Najdete ho na www.pvinfo.cz

Atomio Web s.r.o. © 2004-2024